Home

Home
Home2021-02-23T11:39:46+01:00

Het verhaal van schone lucht in de stad begint hier

Op strategische plekken in de binnenstad luchtzuiveringssystemen plaatsen om de luchtkwaliteit van een stad te verbeteren, dat is waar Longen van de Stad om draait. De luchtzuiveringssystemen reinigen fijnstof en roet uit de vervuilde stadslucht en schone lucht wordt terug de stad in geblazen. De wind voert deze gereinigde lucht vervolgens mee, waardoor de luchtkwaliteit in de stad substantieel verbetert. Locaties met een slechte luchtkwaliteit worden hierdoor gezonder om te verblijven.

Lees verder
Longen van de Stad Eindhoven

Schone lucht in stedelijke gebieden

Longen van de Stad is een concept van ENS dat is gericht op luchtzuivering van een binnenstad. Dit concept kan toegepast worden in publieke gebouwen, civiele werken en in voorzieningen op straat, zoals in parkeergarages, tunnels, viaducten, OV-stations, bushaltes, straatmeubilair en rondom drukke verkeersknooppunten. Bestaande infrastructuur in de publieke ruimte krijgt hiermee de functie van luchtzuiverende “longen van de stad”.

Waarom Longen van de Stad?

Veel steden kennen een hoge verkeersdichtheid en de daarbij behorende luchtvervuiling, zoals (ultra)fijnstof. Met name op dichtbebouwde locaties met veel verkeer is de luchtkwaliteit bovengemiddeld slecht. Dit vanwege het feit dat er veel luchtvervuilende bronnen zijn en weinig luchtverversing is. Door juist op deze hot spots de luchtkwaliteit te verbeteren, is het mogelijk van de gezondheid van weggebruikers, passanten en aanwonenden positief te beïnvloeden.

Zij gingen u voor