FAQ

Home/FAQ
FAQ2018-08-11T16:27:12+02:00

Veelgestelde vragen

Met Longen van de Stad is ‘s werelds eerste proef gestart waarbij fijnstof en roet in de openbare ruimte van een stad worden afgevangen en schone lucht de stad in wordt geblazen. Er zijn diverse vragen gesteld betreffende dit project. Onderstaand de meest gestelde vragen en het antwoord daarop. Heeft u aanvullende vragen? Stel ze dan gerust via ons contactformulier of via Facebook.

Waarom ligt de focus op luchtvervuiling door fijnstof en verkeer?2018-03-05T14:52:49+01:00

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat verkeer in toenemende mate een significante bijdrage levert aan luchtvervuiling door fijnstof. Fijnstof is gevaarlijk voor onze gezondheid en veroorzaakt onder meer hartaandoeningen, beroertes, kanker, Alzheimer en Parkinson. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat zonder het nemen van drastische maatregelen en het vormen van nieuw beleid, luchtvervuiling in 2050 wereldwijd de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van vroegtijdige sterfte zal zijn.

Waarom is Longen van de Stad gericht op parkeergarages?2018-03-05T14:53:42+01:00

Verkeersbewegingen in parkeergarages en op andere plekken met een hoge verkeersintensiteit, zoals tunnels en verkeerspleinen, leiden veelal tot een verhoogde concentratie luchtvervuiling. Dit wordt veroorzaakt door uitlaatgassen en fijnstof afkomstig van banden en remmen. De luchtkwaliteit in de stad wordt hierdoor beïnvloed. De parkeergarages hebben hierin overigens geen schuld. We zorgen daar zelf voor door met de auto te reizen. Parkeergarages kunnen echter wel deel zijn van de oplossing. De in- en uitgangen van een parkeergarage kunnen namelijk zeer efficiënt worden ingezet om de stadslucht te reinigen. Met Longen van de Stad worden parkeergarages daarom gebruikt als bron van schone lucht.

Luchtverontreiniging moet bij de bron worden aangepakt.2018-03-05T14:54:17+01:00

Ook wij zijn van mening dat luchtvervuiling bij de bron aangepakt moet worden. We hebben echter nog een lange weg te gaan. Omdat er nog geen directe oplossing voor aanpak bij de bron binnen handbereik is, moeten we andere maatregelen treffen om de gezondheid van de mens te beschermen. Longen van de Stad is daar een voorbeeld van. Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat de lucht schoner wordt.

Deze oplossing is een druppel op een gloeiende plaat.2018-03-05T14:54:39+01:00

Dat is niet het geval. Het luchtvolume dat wordt behandeld is inderdaad een heel klein deel van de stedelijke atmosfeer. Maar effectieve lokale oplossingen hebben een sterk lokaal effect. Mensen ademen lucht in een heel klein volume in, bijvoorbeeld via hun neus, en niet in een volume van 1 x 1 x 1 km3 zoals vaak wordt gebruikt bij luchtkwaliteitsbeoordelingen. Daarnaast stelt de WHO dat iedere incrementele daling van fijnstof bovendien de moeite waard is. Iedere afname telt.

Waarom ligt de focus op PM10 terwijl algemeen bekend is dat PM2.5 een groter probleem is?2018-03-05T14:55:00+01:00

PM10 staat voor fijnstofdeeltjes kleiner dan 10 micron en bevat per definitie alles wat daaronder zit. Wanneer we aangeven te focussen op PM10, betekent dit dat we ons concentreren op alle deeltjes binnen dit spectrum. Dus ook de kleinere PM2.5 en PM0.1 deeltjes.

Waarom wordt deze oplossing geïmplementeerd in Eindhoven, als eerste stad ter wereld?2018-03-05T14:55:29+01:00

De ligging van Eindhoven ten aanzien van luchtvervuiling is ongunstig. Het is een van de steden in Nederland met hoge luchtvervuiling, veroorzaakt door fijnstof en roet. Maar Eindhoven is ook een innovatieve stad met vooruitstrevende bestuurders voor wie een slimme en gezonde stad een belangrijk speerpunt is binnen de toekomstige stadsontwikkeling. Daarnaast doet de Technische Universiteit Eindhoven veel onderzoek naar luchtstromen. Deze combinatie van factoren maakt Eindhoven uitermate geschikt als startpunt voor Longen van de Stad.

Daarnaast kan een project als Longen van de Stad alleen gerealiseerd worden binnen een sterk consortium van partijen die bereidwillig zijn er een succes van te maken. Daarvoor zijn publiek-private samenwerkingen nodig, in dit geval tussen de gemeente Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven, ENS Urban en Air Liquide. Voor Longen van de Stad had Mary-Ann Schreurs, wethouder van duurzaamheid, bovendien een leidende rol bij het opstarten van dit project.

Wanneer is het project succesvol?2018-03-05T14:55:44+01:00

De luchtzuiveringsinstallaties van ENS Urban maken gebruik van een betrouwbare technologie die al succesvol is toegepast binnen diverse projecten. Zonder sabotage of ongelukken zullen de metingen succesvol zijn en aangeven hoe dit project kan worden opgeschaald voor de rest van de stad en daarbuiten.

Je hebt energie nodig om de ‘filters’ te laten werken en deze energie veroorzaakt vervuiling. Levert het dan wel iets op?2018-03-05T14:56:09+01:00

De luchtzuiveringsinstallaties bevatten geen filters, maar maken gebruik van een positieve ionisatie technologie. Daardoor verbruiken de systemen zeer weinig energie. Iedere unit verbruikt 370W, wat gelijk staat aan 4 gloeilampen. De gehele installatie met 30 systemen op het Stadhuisplein in Eindhoven draait op 1 euro per uur. Vanzelfsprekend is dit een lage prijs voor schone lucht. Natuurlijk moet de installatie gebruik maken van groene stroom.

Wat is het verwachte effect van de validatieproef?2018-03-05T14:56:39+01:00

Atmosferische en meteorologische omstandigheden zullen een sterke invloed hebben op het resultaat van de validatieproef. Reducties kunnen daardoor veel groter zijn, maar ook veel lager dan wat wordt verwacht op basis van de eerste simulaties. We verwachten echter zeer grote reducties in de sterkste vervuilingsepisodes.

Wat gebeurt er met het afgevangen fijnstof?2018-03-05T14:57:07+01:00

Zodra vervuilde lucht het luchtzuiveringssysteem wordt ingezogen, worden de fijnstofdeeltjes voorzien van een positieve lading. Daardoor hechten ze aan het oppervlak van de collectorplaat, kleven samen en veranderen in grove deeltjes. Het afgevangen materiaal is onschadelijk en zal worden behandeld als afval en als zodanig worden afgevoerd.