/Longen van de Stad
Longen van de Stad 2018-03-05T13:52:19+00:00

Longen van de Stad

In de binnenstad van Eindhoven vindt tot eind maart 2018 het project ‘Longen van de Stad‘ plaats. Tijdens dit project wordt middels innovatieve luchtzuiveringssystemen fijnstof en roet uit de stadslucht gereinigd en wordt schone lucht de stad in geblazen. De luchtkwaliteit in de stad kan hiermee substantieel verbeterd worden.

Longen van de Stad Eindhoven

Vooruitstrevend Eindhoven

Gezonde verstedelijking als belangrijk thema binnen de toekomstige stadsontwikkeling

Eindhoven is een vooruitstrevende stad op het gebied van duurzaamheid en milieu. Om de stad nog aantrekkelijker te maken en te houden voor wonen, werken en recreëren, worden duurzame maatregelen ontwikkeld ten behoeve van de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners. Gezonde luchtkwaliteit is hierbij één van de speerpunten.

De ligging van Eindhoven ten aanzien van luchtvervuiling is ongunstig door de aanvoer van fijnstof uit omliggende landen, omringende intensieve veehouderij en snelwegen die de stad omringen. Daarnaast heeft de binnenstad te maken met hoge verkeersdichtheid en ontstaan door de dichte bebouwing windvrije gebieden. Hier staat de lucht stil en hoopt luchtvervuiling zich op. Het Stadhuisplein is zo’n windluwe plek. Eindhoven ziet daarom kansen om hier een oplossing te testen die de luchtkwaliteit op stadsniveau kan verbeteren.

Longen van de Stad: een wereldprimeur

Bestaande infrastructuur krijgt de functie van luchtzuiverende ‘longen van de stad’

Tijdens het project Longen van de Stad worden dertig door ENS Urban ontwikkelde luchtzuiveringssystemen naast de uitgang van de ondergrondse parkeergarage op het Stadhuisplein geplaatst. Via parkeergarageventilatie wordt fijnstof en roet uit de stadslucht gereinigd en wordt schone lucht de stad in geblazen. Nooit eerder ter wereld werd in een stad in openbare ruimte geëxperimenteerd met het op grote schaal reinigen van stadslucht.

Het concept Longen van de Stad kan worden toegepast in onder andere parkeergarages, tunnels, trein- en busstations, viaducten en drukke verkeerspleinen. Bestaande infrastructuur in de publieke ruimte krijgt hiermee de functie van luchtzuiverende “longen van de stad”.

Doel van het project

Longen van de Stad brengt mogelijk grootschalige luchtreiniging binnen handbereik

Het doel van het project is enerzijds om het in oktober 2016 gepubliceerde onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met praktijkmetingen te vergelijken, maar met name ook om de potentie van het concept publiekelijk aan te tonen. Als de eerste resultaten in de praktijk standhouden, biedt Longen van de Stad een nieuwe en bewezen oplossing voor het grootschalig verwijderen van luchtvervuiling in de stedelijke omgeving.

Hoogwaardige meetapparatuur van GRIMM zal gedurende het project in een groot gebied rondom het Stadhuisplein de concentratie van fijnstof en roet meten. Er worden ook gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid, windrichting en windsnelheid verzameld, om zo de luchtbeweging in kaart te brengen.