Onderzoek

Onderzoek van de TU/e toonde aan dat het effect op de luchtkwaliteit voor de binnenstad van Eindhoven groot kan zijn wanneer fijnstof en roet in parkeergarages wordt afgevangen en schone lucht de stad in wordt geblazen. De onderzoekers lieten met computersimulaties en modellen zien dat de potentiële verbetering van stadslucht verder reikt dan alleen de directe omgeving.

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheid van Longen van de Stad wordt onderzocht door de Technische Universiteit Eindhoven

Tijdens de eerste fase van het project werd door de TU/e onderzoek gedaan naar de potentie van het reinigen van stadslucht door luchtzuiveringssystemen van ENS Urban te implementeren in parkeergarages in de binnenstad van Eindhoven. Het effect op de luchtkwaliteit werd geanalyseerd met behulp van driedimensionale computersimulaties (Computational Fluid Dynamics, CFD).

Onder leiding van hoogleraar Bert Blocken (Research Group Urban Physics and Wind Engineering) werd de bebouwing in het stadscentrum van Eindhoven in groot detail in kaart gebracht. Hierbij werden 16 ondergrondse parkeergarages opgenomen, om zo te kunnen berekenen welk effect het afvangen van fijnstof in deze parkeergarages heeft op de concentratie fijnstof en roet in de stad. Daarbij werd uitgegaan van een situatie met 99 of 594 luchtzuiveringssystemen.

Veelbelovende resultaten

Verbetering van de stadslucht reikt verder dan alleen de directe omgeving van de parkeergarage

De studie, ondersteund door Smart Energy Regions (SER) en de gemeente Eindhoven, toonde aan dat de potentiële verbetering van de stadslucht groot is en verder reikt dan alleen de directe omgeving van de parkeergarages. De gereinigde lucht wordt meegevoerd door de wind, waardoor ook de omliggende (woon)gebieden worden bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat bij toepassing van 99 luchtreinigingssystemen de concentratie fijnstof rond de parkeergarages met 10% afneemt. Bij toepassing van 594 systemen is het effect veel groter. Tot een kilometer afstand van de parkeergarage werd een reductie van 10% gemeten, lokaal zelfs tot 50%.

Het onderzoek werd in oktober 2016 gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics: Reduction of outdoor particulate matter concentrations by local removal in semi-enclosed parking garages: A preliminary case study for Eindhoven city center.

Validatie van het onderzoek

Eindhoven start ’s werelds eerste proef met het afvangen van fijnstof in de openbare ruimte

In navolging van het haalbaarheidsonderzoek is in december 2017 gestart met een validatieproef op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dertig luchtzuiveringssystemen zullen hier gedurende drie maanden via parkeergarageventilatie de stadslucht reinigen en schone lucht de stad inblazen. Hiermee kan de luchtkwaliteit in de binnenstad van Eindhoven substantieel verbeterd worden.