Onderzoek van de TU/e toonde aan dat het effect op de luchtkwaliteit voor de binnenstad van Eindhoven groot kan zijn wanneer fijnstof en roet in de bestaande parkeergarages wordt afgevangen en schone lucht de stad in wordt geblazen. De onderzoekers lieten met computersimulaties en modellen zien dat de potentiële verbetering van stadslucht verder reikt dan alleen de directe omgeving.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy- en cookiestatement.
Ik Accepteer

Onderzoek van de TU/e toonde aan dat het effect op de luchtkwaliteit voor de binnenstad van Eindhoven groot kan zijn wanneer fijnstof en roet in de bestaande parkeergarages wordt afgevangen en schone lucht de stad in wordt geblazen. De onderzoekers lieten met computersimulaties en modellen zien dat de potentiële verbetering van stadslucht verder reikt dan alleen de directe omgeving.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy- en cookiestatement.
Ik Accepteer

Haalbaarheidsonderzoek

Tijdens de eerste fase van het project werd door de TU/e onderzoek gedaan naar de potentie van het reinigen van stadslucht door luchtzuiveringssystemen van ENS Urban te implementeren in parkeergarages in de binnenstad van Eindhoven. Met behulp van driedimensionale computersimulaties (Computational Fluid Dynamics, CFD) werd het effect op de luchtkwaliteit geanalyseerd.

Onder leiding van hoogleraar Bert Blocken (Research Group Urban Physics and Wind Engineering) werd de bebouwing in het stadscentrum van Eindhoven in groot detail in kaart gebracht. Hierbij werd de locatie van 16 ondergrondse parkeergarages opgenomen, om zo te kunnen berekenen welk effect het afvangen van fijnstof in deze parkeergarages heeft op de concentratie fijnstof en roet in de stad. Daarbij werd uitgegaan van een situatie met 99 of 594 luchtzuiveringssystemen per parkeergarage.

Haalbaarheidsonderzoek
Tijdens de eerste fase van het project werd door de TU/e onderzoek gedaan naar de potentie van het reinigen van stadslucht door luchtzuiveringssystemen van ENS Urban te implementeren in parkeergarages in de binnenstad van Eindhoven. Met behulp van driedimensionale computersimulaties (Computational Fluid Dynamics, CFD) werd het effect op de luchtkwaliteit geanalyseerd.

 

Onder leiding van hoogleraar Bert Blocken (Research Group Urban Physics and Wind Engineering) werd de bebouwing in het stadscentrum van Eindhoven in groot detail in kaart gebracht. Hierbij werd de locatie van 16 ondergrondse parkeergarages opgenomen, om zo te kunnen berekenen welk effect het afvangen van fijnstof in deze parkeergarages heeft op de concentratie fijnstof en roet in de stad. Daarbij werd uitgegaan van een situatie met 99 of 594 luchtzuiveringssystemen per parkeergarage.

Validatiemetingen

Gedurende de tweede fase zijn zeer gedetailleerde metingen rondom één parkeergarage uitgevoerd om de rekenmethodiek waarop de simulatiemodellen zijn gebaseerd te valideren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de data-analyse waarna de resultaten uit de eerste fase worden verfijnd en opnieuw geanalyseerd.

Het resultaat is inzicht in de relatie tussen de benodigde capaciteit van reiniging en de mate waarin de stadsluchtkwaliteit kan worden verbeterd. De resultaten zullen medio 2020 worden gepresenteerd in een wetenschappelijk peer reviewed tijdschrift.

Validatiemetingen

Gedurende de tweede fase zijn zeer gedetailleerde metingen rondom één parkeergarage uitgevoerd om de rekenmethodiek waarop de simulatiemodellen zijn gebaseerd te valideren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de data-analyse waarna de resultaten uit de eerste fase worden verfijnd en opnieuw geanalyseerd.

Het resultaat is inzicht in de relatie tussen de benodigde capaciteit van reiniging en de mate waarin de stadsluchtkwaliteit kan worden verbeterd. De resultaten zullen medio 2020 worden gepresenteerd in een wetenschappelijk peer reviewed tijdschrift.

Praktijkcases en metingen

In de afgelopen jaren zijn er tevens veel effectonderzoeken uitgevoerd in praktijkprojecten, zoals parkeergarages, tunnels, street canyons en publieke gebouwen.

Met luchtstroming simulaties werd voorafgaand aan de toepassing een optimale plaatsing onderzocht, waarna met metingen de situatie voor en na plaatsing is vergeleken. Hieruit bleek telkens dat het heel goed mogelijk is om de luchtkwaliteit op deze locaties aanzienlijk te verbeteren, waardoor een gezonder verblijf is gecreëerd voor bezoekers en personeel. Dergelijke effectonderzoeken worden uitgevoerd met externe meetinstanties en instituten.

Longen van de Stad Eindhoven is een co-creatie project van:

Praktijkcases en metingen

In de afgelopen jaren zijn er tevens veel effectonderzoeken uitgevoerd in praktijkprojecten, zoals parkeergarages, tunnels, street canyons en publieke gebouwen.

Met luchtstroming simulaties werd voorafgaand aan de toepassing een optimale plaatsing onderzocht, waarna met metingen de situatie voor en na plaatsing is vergeleken. Hieruit bleek telkens dat het heel goed mogelijk is om de luchtkwaliteit op deze locaties aanzienlijk te verbeteren, waardoor een gezonder verblijf is gecreëerd voor bezoekers en personeel. Dergelijke effectonderzoeken worden uitgevoerd met externe meetinstanties en instituten.

Onder leiding van hoogleraar Bert Blocken (Research Group Urban Physics and Wind Engineering) werd de bebouwing in het stadscentrum van Eindhoven in groot detail in kaart gebracht. Hierbij werd de locatie van 16 ondergrondse parkeergarages opgenomen, om zo te kunnen berekenen welk effect het afvangen van fijnstof in deze parkeergarages heeft op de concentratie fijnstof en roet in de stad. Daarbij werd uitgegaan van een situatie met 99 of 594 luchtzuiveringssystemen per parkeergarage.

Longen van de Stad Eindhoven
is een co-creatie project van:
_________________