Samen voor schone lucht

Longen van de Stad is een co-creatie project van de gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), milieu-innovatiebedrijf ENS Urban en Air Liquide. Samen met ondersteunende partners Vostermans Ventilation, Grimm en de Universiteit Maastricht slaan zij de handen ineen om een gezonde en leefbare stad te creëren.

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Eindhoven is als Brainport een belangrijke economische motor voor Nederland en een vooruitstrevende stad op het gebied van duurzaamheid en milieu. De uitdaging ligt daarbij in het ontwikkelen van duurzame maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners. Gezonde luchtkwaliteit is hierbij één van de speerpunten.

De gemeente Eindhoven speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van het project Longen van de Stad in de vorm van bestuurlijke support en het inbedden van het project in de visie en plannen rondom gezonde verstedelijking, leefbaarheid en duurzame mobiliteit binnen de gemeente Eindhoven.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven universiteit van internationale allure, waar excellent onderzoek en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook staat de TU/e bekend om de sterke onderzoekssamenwerking met de industrie. De groeiende populatie van studenten, inmiddels ruim 10.000, werkt samen met onze onderzoekers aan baanbrekende technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame energie, gezondheid en mobiliteit. Met recht is de TU/e daarom “where innovation starts.”

De TU/e is als onderzoeksinstituut betrokken bij Longen van de Stad. Zij zijn verantwoordelijk voor een onafhankelijke en wetenschappelijke uitvoering van de validatiemetingen en vergelijking met de gesimuleerde gegevens. De expertise van de TU/e-onderzoekers ligt hoofdzakelijk bij de fysische aspecten van de gebouwde omgeving en kent een focus op luchtstromingssimulaties en verspreidingsmodellen.

ENS Urban

ENS Urban

ENS Urban creëert schone lucht in stedelijke gebieden. Het bedrijf is onderdeel van ENS Clean Air, een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het elimineren van fijn- en ultrafijnstof (PM10 – PM0.1). ENS is expert op het gebied van luchtkwaliteit en heeft een duurzame, betaalbare en veilige oplossing ontwikkeld voor het afvangen en elimineren van luchtverontreiniging. Door toepassing van deze technologie in de bestaande infrastructuur en publieke ruimte wordt het fijnstofniveau in de stad gereduceerd.

ENS Urban is initiatiefnemer van het project Longen van de Stad en stelt de luchtzuiveringssystemen beschikbaar. Daarnaast brengt ENS Urban veel kennis en ervaring in op het gebied van fijn- en ultrafijnstof. Het doel van ENS Urban is schone lucht mogelijk te maken voor iedereen en bewustwording te creëren rondom de fijnstofproblematiek. Longen van de Stad dient als opstapje naar een betere en gezondere leefomgeving in stedelijke gebieden.

Air Liquide

Air Liquide

Air Liquide is wereldleider in gassen, technologieën en diensten voor industrie en de gezondheid. Air Liquide is aanwezig in 80 landen met ongeveer 65.000 medewerkers en ruim 3 miljoen klanten en patiënten. Air Liquide’s ambitie is haar industrie te leiden, langetermijnprestaties te leveren en bij te dragen aan duurzaamheid.

Air Liquide ondersteunt het project Longen van de Stad met haar operationele expertise inzake installatie en onderhoud en haar knowhow op luchtkwaliteitverbetering.

Met ondersteuning van:

Vostermans Ventilation
Grimm
Universiteit Maastricht