Projecten

Onze oplossing voor schone lucht kan op diverse manieren en in verschillende sectoren worden toegepast. Wij geven u graag een impressie van enkele succesvol gerealiseerde projecten.

Samen voor schone lucht

Met behulp van onze innovatieve technologie hebben wij al op diverse plaatsen in binnen- en buitenland schone lucht gerealiseerd. Samen met onze klanten dragen wij zo bij aan het creëren van een gezondere leef- en werkomgeving.

PARKEREN

Een binnenstad wordt vaak gekenmerkt door een hoge dichtheid van parkeergarages. Parkeergarages zijn vaak centraal gelegen in de binnenstad, nabij drukke verkeersaders met verhoogde concentraties luchtverontreiniging, maar ook nabij winkel- en recreatiegebied waar veel mensen blootgesteld worden aan die verontreinigingen. Concentraties kunnen in parkeergarages nog stijgen als gevolg van een hoge autodichtheid en relatief veel verkeersbewegingen in een kleine ruimte. Om de luchtkwaliteit beheersbaar te houden worden parkeergarages continu geventileerd met relatief hoge debieten buitenlucht. De verontreinigde lucht wordt daarbij vaak uitgestoten op maaiveldniveau.

Door de implementatie van luchtzuiveringssystemen in parkeergarages kan zowel fijnstof als roet worden geëlimineerd uit de (stads)lucht in deze parkeergarages. De luchtkwaliteit in de garages zal hierdoor verbeteren en ook de lucht die uit de garages wordt afgevoerd zal een lagere hoeveelheid luchtverontreinigingen bevatten. De afvoerlucht kan zelfs schoner zijn dan de buitenlucht, waardoor ook in de directe omgeving van de parkeergarages de luchtkwaliteit zal verbeteren. Deze schonere lucht zal vanuit de parkeergarages waarin luchtreiniging wordt toegepast de vervuilde stadslucht verdringen.

BINNENPLAATSEN

Samen voor schone lucht

Met behulp van onze innovatieve technologie hebben wij al op diverse plaatsen in binnen- en buitenland schone lucht gerealiseerd. Samen met onze klanten dragen wij zo bij aan het creëren van een gezondere leef- en werkomgeving.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor schone lucht? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag over de toepassingsmogelijkheden.

Neem contact op

Onze partners

ENS Clean Air werkt samen met diverse partners, waaronder gemeenten, meetinstituten voor luchtkwaliteit, onderzoeksinstellingen en particuliere bedrijven.

Onze partners

ENS Clean Air werkt samen met diverse partners, waaronder gemeenten, meetinstituten voor luchtkwaliteit, onderzoeksinstellingen en particuliere bedrijven.

Onze partners

ENS Clean Air werkt samen met diverse partners, waaronder gemeenten, meetinstituten voor luchtkwaliteit, onderzoeksinstellingen en particuliere bedrijven.