/Technologie
Technologie 2018-02-06T16:25:55+00:00

Zuiveren van de lucht

Om de stadslucht in de binnenstad van Eindhoven schoon te maken, worden dertig door ENS Urban ontwikkelde luchtzuiveringssystemen ingezet. Deze systemen maken gebruik van een innovatieve luchtzuiveringstechnologie die zonder gebruik van filters fijnstof, roet en andere soorten luchtvervuiling verwijdert en schone lucht onze wereld in blaast.

Hoe werkt het?

De luchtzuiveringstechnologie die wordt gebruikt om de lucht in Eindhoven te zuiveren, is ontwikkeld door ENS Urban en werkt op basis van positieve ionisatie. De vieze lucht wordt het systeem in gezogen. Hier worden de (fijne) stofdeeltjes voorzien van een positieve lading. Daardoor zullen deze deeltjes richting een negatief oppervlak bewegen: de collectorplaat. Zodra de deeltjes deze plaat raken, hechten zij zich aan het oppervlak. De kleine (fijnstof) deeltjes op de plaat kleven aan elkaar vast en veranderen in grove deeltjes (grof stof). Vervolgens verlaat de schone lucht het systeem.

vervuilde lucht
schone lucht

ultrafijnstof
(PM0,1)

fijnstof
(PM10 & PM2,5)

positief ion

Een innovatieve luchtzuiveringstechnologie