Afgelopen maandag 9 april is de proefopstelling van het project Longen van de Stad tijdelijk van het Stadhuisplein in Eindhoven gehaald. Dit vanwege de festiviteiten rond Koningsdag op het Stadhuisplein deze maand. In eerste instantie zou de proefopstelling Longen van de Stad tot eind april blijven staan. Wegens onvoorziene juridische procedures in de beginfase van het onderzoek, bleek het niet meer mogelijk de proef binnen de vooraf gestelde termijn plaats te laten vinden. In mei wordt de proef hervat.

De proefopstelling van “Longen van de Stad” op het Stadhuisplein in Eindhoven.

Hoe zat het ook alweer?

Met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD), een simulatiemodel dat luchtstromingen in kaart brengt, wordt door de TU/e het effect geanalyseerd van de luchtzuiveringssystemen op het Stadhuisplein. Deze systemen reinigen de lucht die uit de parkeergarage komt en blazen de gezuiverde lucht het stadscentrum in. Er is gekozen voor deze locatie, omdat in het centrum mensen bovenmatig worden blootgesteld aan luchtverontreiniging. Dit gebeurt met name in de nabijheid van drukke verkeerswegen, parkeergarages, tunnels en street canyons. Met dit project worden de resultaten van de CFD simulaties getoetst aan uitvoering in de praktijk. Uiteindelijk kan dit model bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.

Hoe is het onderzoek tot nu toe verlopen?

Volgens hoogleraar bouwfysica Bert Blocken (TU/e & KU Leuven) laten de eerste resultaten zien dat alle hypotheses van het onderzoek worden bevestigd: “In en nabij de parkeergarage treden sterk verhoogde concentraties fijnstof op, tot 4 maal die in het stadscentrum. En zelfs in het stadcentrum is de hoeveelheid fijnstof vaak hoger dan de drempelwaarden waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelf aangeeft dat ze te hoog zijn”, zegt Blocken. Ook werken de zuiveringsinstallaties zoals verwacht: 70% PM10 en 40% PM2.5 wordt uit de garagelucht verwijderd vooraleer deze in de stad wordt geloosd. De concentraties PM2.5 in de binnenstad liggen overigens gemiddeld gezien 80% hoger dan toegelaten. En het merendeel van de deeltjes in het fijnstof is zeer klein. Het aandeel van dit PM1 was gedurende de eerste meetperiode meer dan 80%. Dit is zeer verontrustend, omdat juist deze deeltjes zeer diep in het lichaam kunnen doordringen en daar blijvende schade aan kunnen richten.”

De proefopstelling van “Longen van de Stad” is afgelopen maandag 9 april tijdelijk van het Stadhuisplein in Eindhoven gehaald.

Belang

Luchtvervuiling is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal treft, het is daarom dat overheidsinstanties meedenken over oplossingen. Het CFD model van de TU/e en het luchtzuiveringssysteem van ENS Urban kunnen een mogelijke oplossing bieden voor stedelijke gebieden met hoge concentraties luchtvervuiling. “De luchtzuiveringssystemen werken en halen 70% van het PM10 uit de zwaar vervuilde lucht voordat die op het Stadhuisplein wordt uitgestoten” aldus Roel Gijsbers (ENS Urban).

De proefopstelling Longen van de Stad is een initiatief van het consortium van gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), milieu-innovatiebedrijf ENS Urban en Air Liquide.